E ngā mana, e ngā reo, e ngā maunga, e ngā awa e ngā pātaka o ngā taonga tuku iho, tēnā koutou

Before the arrival of the European, Māori lived a tradition like no other.

Change was in the wind...that change came at a huge price...

Our Historical Assets

Maunga, Awa, Ngahere, Whenua, Kainga, Tangata, Kai, Wai, Wairua

Nga Kai a te Māori, mo Ngai Tangata, mo Te Ao Hou

Foods of the Māori, for all Peoples, of the New World

I te timatanga te Kupu
Na te Atua te Kupu
Ko te Atua ano taua Kupu
I te timatanga
Mai te rangi ki te whenua, me nga mea katoa, nga maunga, na awa, nga roto puta tonu atu ki te moana, te ngahere, me nga manu, nga ika, nga kararehe, nga ngangara, me te taonga rangatira o te Atua, ko te tangata, kia noho kotahi runga te whenua tapu, i raro atu te kakahu o te Atua, tena koutou, , tena koutou, kia ora koutou katoa

Between heaven and earth, and all that dwells between them, the mountains, the rivers, and lakes that flow out to the sea, the forests, the birds, the fish, the animals, the insects, with Gods finest creation, mankind and that they live in harmony with their creator and each other.

We welcome you to our website, greetings, greetings, welcome...

Our Purpose

Reconnecting our culinary cultural heritage to our marae across the country.
Our aim is to give marae the opportunity if they wish, to reverse engineer mainstream cooking to pre-european, Māori food culture.
The Kaupapa
Travel to as many marae covering as many tribal regions as possible to reconnect our classical, māori food, whakapapa, tikanga, practices of foraging, cooking, presenting and eating our traditional foods.
Tena koutou na Kai Morehu
Kia mauri hia ngā kai i hora i runga ngā tepu, hei oranga mo te tinana, te hinengaro me te ngākau, kia whai wāhi to ingoa tapu, mo ake, ake, ake... amene
Our Honourable culinary family
May the foods we’ve gathered, harvested and however prepared for our tables, nourish our bodies, our souls, our spirits and health, that we be blessed, forever, in your holy name oh Lord, forever, ever and ever, amen

The Wānanga

Day 1 - Process
Foraging, Sorting & Naming Rongoa, weaving and whakawhanungatanga.
Day 2
Food preparation, connecting rongoa to the food with whakapapa, tikanga and kawa & placing food into the rourou. Preparing the hangi sites and explaining the methodology.
Day 3
Cooking of the food, presenting and connecting the ngahere to the kai, kai to the rongoa, rongoa to the whenua, whenua to the table and table to the marangai.
Hākari whakamutunga

Wānanga

Foraging

Harvesting

Sorting & naming

Cooking

Hākari